You need to upgrade your Flash Player

Wideodetekcja

Wideodetekcja

Wideodetekcja jest w chwili obecnej najczęściej stosowaną nadjezdniową nieinwazyjną metodą detekcji pojazdów. Wykorzystanie wideodetektorów do wykrywania pojazdów nie wymagające ingerencji w nawierzchnię jezdni staje się coraz bardziej popularne wśród zarządców dróg. MSR TRAFFIC oferuje systemy wideodetekcji od 2000 roku. Posiadamy szeroką wiedzę w zakresie projektowania systemów wideodetekcji, ich instalowania i eksploatacji. Produkowane przez naszą firmę sterowniki drogowych sygnalizacji świetlnych MSR-2002 są przystosowane do współpracy z wideodetektorami. Stosowanie wideodetektorów pozwala uniknąć konieczności ingerencji w nawierzchnię jezdni nieuniknionej przy instalacji pętli indukcyjnych. Ponadto degradacja nawierzchni nie wpływa na jakość detekcji pojazdów. Niezawodne działanie systemu wideodetekcji wymaga jednak prawidłowego doboru miejsc instalacji kamer (lokalizacji i wysokości montażu). Udzielamy konsultacji w zakresie wdrażania systemów wideodetekcji, rozmieszczenia kamer, wymagań odnośnie konstrukcji dla nich. Zachęcamy Państwa do korzystania z naszego doświadczenia. MSR TRAFFIC oferuje wideodetektory Autoscope RackVision oraz Autoscope Atlas będące najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami na świecie zarówno jeżeli chodzi o rozwiązania technologiczne jak i możliwości oprogramowania.

Wideodetekcja

Charakterystyka ogólna

Wideodetekcja działa na zasadzie przetwarzania przez moduły wideodetektorów obrazu dostarczanego przez kamery zainstalowane w pasie drogowym lub na skrzyżowaniu.

Wideodetektory dokonują podziału obrazu na piksele, a następnie analizując poszczególne klatki „filmu” z kamer wykrywają zmiany obrazu wywołane pojawianiem się pojazdów w zadeklarowanych obszarach obrazu (wirtualnych strefach detekcji). Dzięki temu możliwa jest realizacja następujących funkcji:

 • detekcja obecności i kierunku poruszania się pojazdów,
 • detekcja rowerzystów,
 • klasyfikacja pojazdów,
 • pomiar natężenia ruchu,
 • pomiar kolejek,
 • detekcja wypadków na autostradach, w tunelach, na mostach obejmująca wykrywanie nieprawidłowego kierunku poruszania się pojazdów oraz ich zatrzymania,
 • przesył obrazu do centrum monitorowania / sterowania.

Zakres stosowania wideodetektorów jest następujący:

 • detekcja ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną,
 • kierowanie ruchem na autostradach,
 • dostarczanie danych do znaków zmiennej treści (VMS),
 • transmisja obrazu,
 • identyfikacja pojazdów w strefach ograniczonego dostępu.

Każdy z oferowanych wideodetektorów umożliwia zadeklarowanie do 50 wirtualnych stref detekcji. Wideodetektory posiadają szereg wbudowanych zaawansowanych funkcji takich jak np. predykcja kierunku pojawiania się cieni pojazdów w różnych porach dnia na podstawie wprowadzonej lokalizacji kamery na kuli ziemskiej.

Wideodetektor Autoscope RackVision - dane techniczne

 • Przeznaczenie: detekcja pojazdów, zbieranie danych o ruchu, wykrywanie wypadków, detekcja kierunku jazdy
 • Obsługiwane typy detektorów wirtualnych:
  • detektor obecności (uwzględniający kierunek ruchu pojazdów)
  • detektor liczący
  • detektor prędkości
  • detektor wypadków
  • detektor alarmów prędkości
  • detektor funkcyjny
  • detektor kontrastu (rozpoznający czy widoczność obszaru na którym pojawiają się pojazdy jest na tyle dobra, że detekcja może odbywać się prawidłowo)
 • Współpraca z 1 kamerą
 • Liczba wyjść: 8 wyjść detekcji oraz wyjście statusu
 • Sygnalizacja jakości odbieranego obrazu, przetwarzania danych oraz zasilanie za pomocą diod LED
 • Możliwość konfigurowania detektorów w sieć
 • Możliwość zdalnego konfigurowania detektora z systemu monitorowania przy użyciu różnego rodzaju łącz transmisji danych
 • Konstrukcja: moduł pojedyncza Eurokarta o szerokości 5T
 • Wejście composite video 75 Ohm 1Vpp, złącze SMA
 • 2 wyjścia video z przodu i z tyłu modułu
 • Komunikacja : interfejs RS232 z przodu modułu lub RS485 z tyłu modułu
 • Temperatura pracy -34°C ÷ +74°C
 • Normy: CE EN 55011, EN 61000-6-2 skrzyżowaniu
 • Obsługiwane typy detektorów wirtualnych:
  • detektor obecności,
  • detektor funkcyjny,
  • detektor kontrastu.
 • Współpraca z 2 kamerami
 • Liczba wyjść: 8 wyjść detekcji oraz wyjście statusu
 • Sygnalizacja jakości odbieranego obrazu, przetwarzania danych oraz zasilanie za pomocą diod LED
 • Możliwość zdalnego konfigurowania detektora z systemu monitorowania przy użyciu różnego rodzaju łącz transmisji danych
 • Konstrukcja: moduł pojedyncza Eurokarta o szerokości 5T
 • 2 wejścia composite video 75 Ohm 1Vpp, złącze SMA
 • 1 wyjście video z przodu modułu
 • Komunikacja: interfejs RS232 z przodu modułu
 • Temperatura pracy -34°C ÷ +74°C
 • Normy: CE EN 55011, EN 61000-6-2

pobierz specyfikację